Bli Klient

Är du intresserad av att bli klient hos Emanera?

Just nu har jag en väntelista men här kan du skicka in en förfrågan för att ställa dig i kö. 

  Ditt telefonnummmer

  Gatuadress

  Postnummer

  Ditt födelsedata (ÅÅMMDD)

  Vilket/vilka symptom är det du främst vill arbeta med?

  Har du gjort någon provtagning de senaste 6 månaderna?

  Om ja, vilken typ?

  Har du någon medicinskt diagnosticerad sjukdom?

  Om ja, vilken/vilka?

  Här fyller du i om du tar kosttillskott i dagsläget och i så fall vilka.

  Här fyller du i om du tar mediciner i dagsläget och i så fall vilka.