Är du intresserad av att bli klient hos Emanera?

Skicka in en förfrågan nedan så att vi vet vad du önskar ha hjälp med. Därefter får du mer information om tider och bokning! 

  Ditt telefonnummmer

  Gatuadress

  Postnummer och postort

  Ditt födelsedata (ÅÅMMDD)

  Vilket/vilka symptom är det du främst vill arbeta med?

  Har du gjort någon provtagning de senaste 6 månaderna?

  Om ja, vilken typ?

  Har du någon medicinskt diagnosticerad sjukdom?

  Om ja, vilken/vilka?

  Här fyller du i om du tar kosttillskott i dagsläget och i så fall vilka.

  Här fyller du i om du tar mediciner i dagsläget och i så fall vilka.