.

Med kvinnohälsa i fokus

Jag arbetar inom funktionsmedicin där jag hjälper främst kvinnor till bättre hälsa och välmående.