• meditation personlig utveckling
  Epigenetik,  Inflammation,  Mentalitet,  Stress

  Meditation minskar inflammation orsakad av stress

  Om du läser den här bloggen regelbundet så vet du hur mycket jag älskar meditation, och vilken otrolig effekt det kan ha! Häromdagen kom det en artikel i Science Daily som visar att meditation, yoga och tai-chi även skapar epigenetiska effekter – dvs påverkar genuttryck vad gäller inflammation på cellnivå. Superintressant! Som ni säkerligen också vet vid det här laget så är inflammation kopplat till nästan alla välfärdssjukdomar, såväl fysiska som mentala.

   

  Vår stressrespons

  Vi har utvecklats under många, många tusen år till att ha ett effektivt och alert svarssystem på stressande situationer. Detta fungerar utmärkt – om det är en tillfällig situation! Vårt system är fortfarande inte anpassat efter den kroniska stress som många går runt med idag. Hur som helst, vid en stressig situation så ökar produktionen av en molekyl som heter NF-kB, nuclear factor kappa. Den här molekylen har förmågan att gå in och reglera genuttryck och är inblandad i oerhört många processer i våra kroppar. Vad gäller en stressig situation dock, så meddelar den att det är dags att öka produktionen av inflammatoriska cytokiner. Om det här pågår under en lång tid så ökar det risken för cancer, depression samtidigt som det åldrar cellerna.

   

  Meditation, yoga och stress

  Meditation och yoga har visat sig sänka nivåerna av NF-kB och därmed också minska den inflammatoriska responsen. Detta gör att människor som mediterar eller utöver yoga regelbundet har en betydligt lägre risk för att drabbas av sjukdomar som cancer och depression, men de håller också sina celler yngre! Meditation och yoga sätter nämligen igång det parasympatiska nervsystemet till skillnad från stress som aktiverar det sympatiska nervsystemet.

   

  Meditation är inte så svårt!

  Många drar sig nog för meditation för att det verkar svårt att stänga av hjärnan från tankar. Men meditation handlar inte om att stänga av hjärnan, det handlar om att ge hjärnan en paus. Tankarna kommer inte att försvinna, utan istället handlar det om att skapa en förmåga att låta tankar komma – och gå! – utan att fastna eller spinna vidare på dem. Man blir en observatör till sin egen tankeverksamhet och låter det passera utan inblandning. Att bli en riktigt bra meditatör tar visserligen många, många år, men du kan få jättebra resultat av så lite som 3 minuter om dagen! Alla har 3 minuter till övers under sin dag, och har man inte det så har man större problem med sin organisation- och strukturförmåga än något annat. Då behöver man betydligt mer än 3 minuters meditation 😉

  /M

 • kaffe förlänger telomerer
  Epigenetik,  Personligt

  Kaffe kan förlänga telomerer

  Mera kaffe! Ja! Enligt en observationsstudie så har man upptäckt att kaffedrickande kan vara kopplat till längre telomerer, en biomarkör för att kroppens celler håller sig friska trots att vi åldras. Ju längre telomerer, desto mindre är risken för skador på DNAt som i förlängningen leder till “åldersrelaterade” sjukdomar. Kaffe kan förlänga telomerer. Observera kan. Det är nämligen en slutsats man har dragit efter att ha observerat ett gäng sjuksyrror. Länk till studien HÄR. Mekanismen bakom hur kaffe skulle åstadkomma detta är fortfarande okänd.

   

  Telomerer är ett skydd längst ut i ändarna på varje kromosom. När en cell delar sig så kan den inte få med sig all information, varför telomererna finns där längst ut i ändarna som en buffert. Det är naturens sätt att skydda genomet, DNAt, genom att ta på telomererna istället för att missa den viktiga informationen som genomet innehåller. På så vis får cellerna med sig allt den ska. Men istället resulterar det i att telomererna förkortas vid varje delning, vilket ju gör att cellerna får en bestämd “livsstid”. Hur mycket de förkortas beror på nivån av oxidativ stress man har i kroppen. Man kan alltså själv påverka telomererna längd med sin livsstil.

   

  En annan faktor som påverkar telomerernas längd är enzymet telomeras. Detta är särskilt aktivt i stamceller, och i vita blodkroppar, och är ett enzym som bygger upp telomererna igen efter celldelning, helt eller delvis. Men telomeras kan aktiveras i alla typer av celler, och man har sett att livsstilsförändringar drastiskt kan förlänga telomererna. I sådana livsstilsförändringar ingår kost, meditation och fysisk aktivitet.

   

  Vi har en så oerhört stor påverkan på hur våra kroppar mår och åldras! 

  Korta telomerer, i en frisk cell, är kopplat till högre risk för cancer, medan långa telomerer skyddar mot cancer. Däremot så har en cancercell ett flertal skydd mot celldöd i sig, och bland annat så kan de aktivera enzymet telomeras som bygger upp telomererna. Detta sker inte alltid men för ca 5-10% av alla cancerceller, och är förstås mindre bra när det gäller en cell som delar sig okontrollerat, innehållande “störd information”. Cellen tappar då sin självförstörande mekanism och blir odödlig.

   

  Som jag skrivit tidigare så står jag själv och väger för- och nackdelar med kaffe, men jag väger oftare på förfoten eftersom jag ändå dricker kaffe. I rimliga mängder förstås 🙂

  /M